Month: wrzesień 2023

X-lecie Centrum Integracji Społecznej w Dębicy.

Opublikowano

Centrum Integracji Społecznej w Dębicy świętuje 10 lat swojej działalności. Uroczyste spotkanie z okazji jubileuszu odbyło się w dniu 21 września 2023 roku w siedzibie Centrum przy ul. Brzegowej 42 w Dębicy. Składamy serdeczne podziękowania wszystkim, którzy zechcieli wspólnie z nami celebrować ten dzień.

Czytaj więcej… »

Spotkanie w Powiatowym Urzędzie Pracy w Dębicy.

Opublikowano Zaaktualizowano

W dniu 06 września 2023 roku, kierownik Centrum Integracji Społecznej w Dębicy – Pani Monika Skowron gościła w Powiatowym Urzędzie Pracy w celu zapoznania uczestników spotkania z Centrum Integracji Społecznej w Dębicy, które może być kolejnym etapem na ścieżce reintegracji zawodowej i społecznej. Przedstawione zostały możliwości, jakie daje uczestnictwo w zajęciach Centrum, warunki uczestnictwa, proponowane formy aktywizacji, rodzaje warsztatów.

Centrum Integracji Społecznej w Dębicy prowadzi trzy warsztaty zawodowe:

– warsztat usług gospodarczych;

– warsztat remontowo-porządkowy;

– warsztat usług opiekuńczych

Spotkanie odbyło się w ramach szkolenia z zakresu umiejętności poszukiwania pracy, skierowanego do osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Dębicy.

Czytaj więcej… »