Kontakt

Centrum Integracji Społecznej w Dębicy

adres: 39-200 Dębica, ul. Brzegowa 42
telefon: 14 676 39 06
e-mail: cis.debica@gmail.com
NIP: 872 240 78 67
REGON: 181016041

W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych możesz kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Centrum Integracji Społecznej w Dębicy

e-mail: inspektor.odo@onet.pl