Oferta

Warsztat usług gospodarczych oferuje:

1) Utrzymanie porządku:

 • sprzątanie posesji wokół budynków:
 • zamiatanie parkingów, chodników, ulic osiedlowych,
 • zamiatanie schodów wewnętrznych oraz zewnętrznych,
 • zbieranie śmieci z placów, osiedli, parkingów,
 • grabienie i wywóz liści w okresie jesiennym,
 • odśnieżanie parkingów, placów, terenów osiedlowych,

2) Utrzymanie zieleni na osiedlach oraz terenach miejskich:

 • bieżące oczyszczanie terenów zielonych z zanieczyszczeń,
 • koszenie, grabienie i wywożenie trawy rosnącej na placach, trawnikach, placach zabaw,
 • bieżąca pielęgnacja i utrzymanie żywopłotów, w tym: przycinanie i odchwaszczanie,
 • pielęgnacja istniejących rabat kwiatowych, w tym: odchwaszczanie, podlewanie, a także uzupełnianie nasadzeń,
 • bieżące utrzymanie w czystości i porządku placów zabaw oraz parków, w tym m.in.: koszenie trawy, zbieranie nieczystości,
 • bieżące utrzymanie czystości na cmentarzach, pomnikach pamięci, mogiłach,
 • bieżące utrzymanie czystości wałów przeciwpowodziowych,

Warsztat remontowo-porządkowy oferuje:

1) Prace remontowe:

 • szpachlowanie, gruntowanie, malowanie wewnątrz budynków (ścian, okien, drzwi, grzejników),
 • układanie płytek,
 • montaż płyt kartonowo – gipsowych,
 • drobne prace konserwatorskie

Warsztat usług opiekuńczych oferuje:

 1. Sprzątanie i usługi opiekuńcze na zlecenie zewnętrzne obejmujące m.in.:
 • zaspokajanie codziennych potrzeb życiowych poprzez pomoc w codziennych zajęciach, tj.: robienie zakupów, sprzątanie, gotowanie z uwzględnieniem diety, załatwianie spraw urzędowych,
 • opiekę higieniczno-sanitarną: mycie, kąpanie, ubieranie, dozowanie lekarstw dla osób chorych, zapobieganie powstawaniu odleżyn i odparzeń, zmiana bielizny osobistej i pościelowej, pomoc przy załatwianiu potrzeb fizjologicznych,
 • pielęgnację zleconą przez lekarza,
 • pomoc w podtrzymywaniu psychofizycznej kondycji osoby: podtrzymywanie indywidualnych zainteresowań, organizowanie spacerów, czytanie.