Month: sierpień 2023

Przystanek Starzyńskiego-Pętla.

Opublikowano

Przystanek miejski przy ulicy Starzyńskiego – Pętla – to jedno z tych miejsc w naszym mieście, które szczególnie narażone jest na niszczenie i akty wandalizmu. Po raz kolejny uczestnicy Centrum Integracji Społecznej w Dębicy w dniu 04.08 2023 roku wyczyścili i odmalowali ten przystanek. Mamy nadzieję, że ładny i czysty pozostanie przez długi czas…

Czytaj więcej… »

Spotkanie warsztatowe w Klubie Integracji Społecznej w Dębicy.

Opublikowano

W dniu 28 czerwca 2023 roku, kierownik Centrum Integracji Społecznej w Dębicy – Pani Monika Skowron brała udział w spotkaniu warsztatowym z uczestnikami Klubu Integracji Społecznej w Dębicy.

Celem warsztatów było zdobycie wiedzy przez uczestników na temat możliwości dalszej ich aktywizacji zawodowej i społecznej po zakończeniu zajęć w dębickim Klubie Integracji Społecznej.

Kolejnym etapem na ścieżce reintegracji zawodowej i społecznej może być Centrum Integracji Społecznej w Dębicy. Uczestnicy warsztatów zapoznali się z możliwościami, jakie daje uczestnictwo w zajęciach Centrum, warunkami uczestnictwa, proponowanymi formami aktywizacji, rodzajami warsztatów, które można dostosować do swoich możliwości i preferencji.

Centrum Integracji Społecznej w Dębicy prowadzi trzy warsztaty zawodowe:

– warsztat usług gospodarczych;

– warsztat remontowo-porządkowy;

– warsztat usług opiekuńczych

Czytaj więcej… »