Day: 7 września 2023

Spotkanie w Powiatowym Urzędzie Pracy w Dębicy.

Opublikowano Zaaktualizowano

W dniu 06 września 2023 roku, kierownik Centrum Integracji Społecznej w Dębicy – Pani Monika Skowron gościła w Powiatowym Urzędzie Pracy w celu zapoznania uczestników spotkania z Centrum Integracji Społecznej w Dębicy, które może być kolejnym etapem na ścieżce reintegracji zawodowej i społecznej. Przedstawione zostały możliwości, jakie daje uczestnictwo w zajęciach Centrum, warunki uczestnictwa, proponowane formy aktywizacji, rodzaje warsztatów.

Centrum Integracji Społecznej w Dębicy prowadzi trzy warsztaty zawodowe:

– warsztat usług gospodarczych;

– warsztat remontowo-porządkowy;

– warsztat usług opiekuńczych

Spotkanie odbyło się w ramach szkolenia z zakresu umiejętności poszukiwania pracy, skierowanego do osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Dębicy.

Czytaj więcej… »