Karczowanie prywatnej posesji.

Opublikowano

Centrum Integracji Społecznej w Dębicy zrealizowało prywatne zlecenie, które polegało na wykarczowaniu posesji. Teren został wysprzątany , usunięto samosiejki.