Podkarpackie Targi Ekonomii Społecznej

Opublikowano Zaaktualizowano

Dnia 02.07.2016 r. w Parku Kultury i Wypoczynku „Bulwary” w Rzeszowie odbyły się Podkarpackie Targi Ekonomii Społecznej. Centrum Integracji Społecznej w Dębicy miało zaszczyt uczestniczyć w Targach, których ideą jest propagowanie form działalności gospodarczej łączącej w sobie cele społeczne i ekonomiczne, a także promocje lokalnych i regionalnych produktów i usług wytwarzanych przez podmioty ekonomii społecznej, m. in Warsztaty Terapii Zajęciowej, Zakłady Aktywności Zawodowej, Centra Integracji Społecznej czy Spółdzielnie Socjalne z terenu województwa podkarpackiego, w których zatrudnienie mogą znaleźć osoby niepełnosprawne, bezrobotne, bezdomne, zagrożone wykluczeniem społecznym. Targi są także dobrą okazją dla wystawców, do wymiany doświadczeń, ofert, wiedzy i kontaktów, oraz do budowania wizerunku swojej działalności.