Prace porządkowe -Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy.

Opublikowano

Uczestnicy zajęć reintegracji zawodowej i społecznej Centrum Integracji Społecznej w Dębicy, kolejny raz zajęli się porządkowaniem i pielęgnacją terenu wokół siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy.