Month: lipiec 2021

Porządkowanie miejsc pamięci.

Opublikowano Zaaktualizowano

Uczestnicy warsztatu gospodarczego w ramach zajęć reintegracji zawodowej dbają o porządek i estetykę miejsc pamięci. Wszystkie prace prowadzone są systematycznie. Dbamy o pamięć o historii, której jesteśmy częścią. Na zdjęciach poniżej przygotowania przed uroczystością 79 rocznicy likwidacji żydowskiego getta w Dębicy, Mogiła Pomordowanych Żydów przy ul. 23 Sierpnia w Dębicy oraz Obelisk upamiętniający rodzinę Mikołajkowów. Chcielibyśmy podziękować pracownikom Wydziału Infrastruktury Miejskiej w Dębicy, którzy nadzorują naszą pracę, jednocześnie doceniając nasz wysiłek a wszystko w atmosferze wzajemnego zrozumienia i życzliwości , której tak bardzo brakuje. DZIĘKUJEMY !

Czytaj więcej… »

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie serdecznie zaprasza do udziału w konkursie pn.: „Podkarpacki Lider Ekonomii Społecznej”.

Opublikowano Zaaktualizowano

Konkurs skierowany jest do przedsiębiorstw społecznych, zakładów aktywności zawodowej, jednostek samorządu terytorialnego, podmiotów o charakterze reintegracyjnym oraz osób fizycznych zaangażowanych w rozwój ekonomii społecznej w województwie podkarpackim.

Inicjatorem i organizatorem Konkursu jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
w Rzeszowie a jego celem jest wyróżnienie przedsiębiorstw i podmiotów ekonomii społecznej, animatorów działających w obszarze ekonomii społecznej i samorządów wspierających ten obszar.

Konkurs prowadzony jest w następujących w kategoriach:

Kategoria I. „Podkarpacki Lider Ekonomii Społecznej”

Zgłaszane w tej kategorii mogą być zarejestrowane w województwie podkarpackim podmioty prowadzące działalność gospodarczą od co najmniej 24 miesięcy (liczone do dnia składania aplikacji w Konkursie): organizacje pozarządowe prowadzące działalność gospodarczą lub odpłatną działalność pożytku publicznego, spółdzielnie inwalidów i niewidomych, spółdzielnie socjalne, zakłady pracy chronionej, zakłady aktywności zawodowej, spółki kapitałowe oraz podmioty działające w innych formach prawnych, pod warunkiem posiadania aktualnego statusu przedsiębiorstwa społecznego (figurujące na liście przedsiębiorstw społecznych).

Kategoria II. „Samorząd przyjazny ekonomii społecznej”

Zgłaszane w tej kategorii mogą być gminy i powiaty z województwa podkarpackiego wspierające rozwój i upowszechnianie ekonomii społecznej w województwie podkarpackim.

Kategoria III. „Animator ekonomii społecznej” (osoba fizyczna)

Zgłaszane mogą być osoby w szczególny sposób zaangażowane w działania na rzecz wsparcia  i rozwoju ekonomii społecznej w województwie podkarpackim.

Kategoria IV. „Podkarpacki Lider Reintegracji Społecznej” 

Zgłaszane mogą być podmioty ekonomii społecznej o charakterze reintegracyjnym za działalność aktywizacyjną: kluby integracji społecznej, centra integracji społecznej, warsztaty terapii zajęciowej.

Jest to 6 edycja Konkursu, ma charakter otwarty a udział w nim jest bezpłatny. W Konkursie przewidziano nagrody finansowe.

Wszystkich zainteresowanych proszę o zapoznanie się z Regulaminem oraz wypełnienie formularza zgłoszeniowego (odpowiedniego do danej kategorii Konkursu) dostępnego na stronie www.es.rops.rzeszow.pl  i przesłanie na adres a.guzior@rops.rzeszow.pl lub pocztą tradycyjną na adres ul. Hetmańska 9, 35-045 Rzeszów

Na zgłoszenia czekamy do 31.08.2021 r.

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się podczas IV Podkarpackiego Forum Ekonomii Społecznej.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 17 850 79 23.

Konkurs organizowany jest w ramach projektu „Koordynacja sektora ekonomii społecznej
w województwie podkarpackim w latach 2020-2022”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WP na lata 2014-2020.