Day: 2 sierpnia 2019

Konkurs „PODKARPACKI LIDER EKONOMII SPOŁECZNEJ 2019”

Opublikowano

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie w ramach projektu pn. ”Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim w latach 2018-2019” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach RPO WP na lata 2014-2020, ogłasza Konkurs pn. „PODKARPACKI LIDER EKONOMII SPOŁECZNEJ 2019”.

Celem Konkursu jest promowanie i upowszechnianie ekonomii społecznej w regionie oraz wyróżnienie podmiotów, samorządów i animatorów, którzy w szczególny sposób swoimi działaniami przyczyniają się do wspierania i rozwoju ekonomii społecznej w województwie podkarpackim.

Jest to czwarta edycja Konkursu, ma on charakter otwarty a udział w nim jest bezpłatny.
W Konkursie przewidziano nagrody finansowe.

Konkurs przeprowadzany jest w następujących kategoriach:

Kategoria I. „Samorząd wspierający rozwój ekonomii społecznej w regionie”.

Zgłoszone w tej kategorii mogą być jednostki samorządu terytorialnego wspierające rozwój i upowszechnianie ekonomii społecznej w woj. podkarpackim.

Kategoria II. „Lider Ekonomii Społecznej w woj. podkarpackim w roku 2019”.

Zgłoszone w tej kategorii mogą być wszystkie podmioty ekonomii społecznej z woj. podkarpackiego zgodnie z definicją Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej do 2023 roku, działające powyżej 24 miesięcy.

Kategoria III. „Animator ekonomii społecznej roku 2019” (osoba fizyczna).

Rekomendowane mogą być osoby fizyczne wspierające rozwój i upowszechnianie ekonomii społecznej w woj. podkarpackim.

Zainteresowanych udziałem, proszę o zapoznanie się z Regulaminem Konkursu oraz wypełnienie formularza zgłoszeniowego (odpowiedniego do danej kategorii Konkursu), który należy pobrać ze strony internetowej www.es.rops.rzeszow.pl, w aktualnościach lub zakładce KONKURS „LIDER ES” i przesłanie pocztą tradycyjną na adres ul. Hetmańska 9, 35-045 Rzeszów do 13.09.2019 r.

 

Czytaj więcej… »