Month: czerwiec 2024

Park Miejski im. Skarbek-Borowskiego- zakończenie prac.

Opublikowano

Zakończyły się prace w Parku Miejskim im. Skarbek-Borowskiego. Uzupełnione nasadzenia roślin pięknie się przyjęły, we wszystkich wskazanych miejscach pojawiła się nowa kora, niektóre z miejsc nabrały kolorowych barw. Wszyscy uczestnicy Centrum Integracji Społecznej w Dębicy pracujący przy realizacji tego zadania mogą być z siebie dumni. Nam efekt końcowy prac podoba się bardzo. Mamy nadzieję, że nowa estetyka przypadnie do gustu i będzie cieszyć swoim widokiem wszystkich, którzy spędzają czas w parku.

Czytaj więcej… »

Prace w Parku Miejskim im. Skarbek-Borowskiego.

Opublikowano Zaaktualizowano

Od kilku dni uczestnicy Centrum Integracji Społecznej w Dębicy intensywnie pracują w Parku Miejskim im. Skarbek-Borowskiego. Nasadzane są nowe rośliny, wymieniane obrzeża ogrodowe eko-bord, uzupełniana jest kora. Efekty dotychczasowych prac są widoczne na zdjęciach poniżej. Po zakończeniu wszystkich prac z przyjemnością podzielimy się ostatecznymi rezultatami.

Czytaj więcej… »

Zmiana wysokości świadczenia integracyjnego

Opublikowano Zaaktualizowano

Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 22 maja 2024 r. w sprawie wysokości zasiłku dla bezrobotnych (M.P. z dnia 27 maja 2024 r. poz. 397)


Na podstawie art. 72 ust. 8 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2024 r. poz. 475 i 742) ogłasza się, że od dnia 1 czerwca 2024 r. wysokość zasiłku dla bezrobotnych, o którym mowa w art. 72 ust. 1 powołanej ustawy, przyznanego:


1) po dniu 31 grudnia 2009 r., wynosi:


a) 1662,00 zł – w okresie pierwszych 90 dni posiadania prawa do zasiłku,


b) 1305,20 zł – w okresie kolejnych dni posiadania prawa do zasiłku;


2) do dnia 31 grudnia 2009 r., wynosi 979,10 zł.


W związku z powyższym wysokość świadczenia integracyjnego od dnia 01.06.2024 r. wynosi: 1994,40 zł.