Month: czerwiec 2022

WODA JEST NIEZBĘDNA WSZYSTKIM …

Opublikowano

Upalna pogoda doskwiera nam wszystkim. Dbajmy o siebie nawzajem, nie zapominajmy również o naszych pupilach. Obok siedziby Centrum Integracji Społecznej w Dębicy czworonożni przyjaciele mogą skorzystać z czystej, zimnej wody.

Zmiana wysokości świadczenia integracyjnego.

Opublikowano Zaaktualizowano

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 10 maja 2022 roku w sprawie wysokości zasiłku dla bezrobotnych (M.P. 2022 poz. 486), od dnia 01 czerwca 2022 roku wysokość zasiłku dla bezrobotnych przyznanego:

  1. po dniu 31 grudnia 2009 r., wynosi:

a) 1304,10 zł- w okresie pierwszych 90 dni posiadania prawa do zasiłku,

b) 1024,10 zł- w okresie kolejnych dni posiadania prawa do zasiłku

2. do dnia 31 grudnia 2009 r.,wynosi: 768,20 zł.

W związku z powyższym wysokość świadczenia integracyjnego od dnia 01.06.2022 r. wynosi: 1565,00 zł.