Prace porządkowe przy sklepie NEONET w Dębicy.

Opublikowano Zaaktualizowano

W miesiącu sierpniu, warsztat usług  gospodarczych wykonał prace porządkowe wokół sklepu NEONET w Dębicy. Prace polegały na wykoszeniu trawy, uporządkowaniu parkingów i chodników , obcięciu żywopłotu oraz usunięciu chwastów i przerostów wokół sklepu. Czytaj więcej… »

Prace porządkowe przy Mogile Pomordowanych Żydów przy ul. 23 Sierpnia w Dębicy.

Opublikowano Zaaktualizowano

W ramach prac porządkowych realizowanych przez warsztat usług gospodarczych, uczestnicy posprzątali teren wokół Mogiły Pomordowanych Żydów przy ul. 23 Sierpnia w Dębicy. Czytaj więcej… »

Prace porządkowe na Cmentarzu Żydowskim w Dębicy.

Opublikowano

W miesiącu lipcu uczestnicy warsztatu remontowo-porządkowego wykonywali prace porządkowe na Cmentarzu Żydowskim w Dębicy. Uczestnicy skosili trawę, wyczyścili macewy oraz oczyścili ogrodzenie z ostrężyn i pnączy. Czytaj więcej… »

Goście w Centrum Integracji Społecznej w Dębicy

Opublikowano Zaaktualizowano

17 lipca 2018 roku  Dębicę, w tym także Centrum Integracji Społecznej  odwiedziła grupa młodych, zaangażowanych społecznie ludzi, mieszkających oraz pracujących na co dzień w Kanadzie.

Spotkanie było doskonałą okazją do wzajemnego poznania się, wymiany doświadczeń, pokazania naszym gościom, czym jest Centrum, jaką ma misję i jaką rolę pełni w naszej społeczności lokalnej. W spotkaniu brały udział również Pani Małgorzata Kędzior- Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy oraz Pani Katarzyna Rostowska- Machnik-Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Dębicy.

Bardzo dziękujemy za miłą wizytę, a naszym gościom życzymy niezapomnianych wrażeń z pobytu w naszym kraju.

 

Czytaj więcej… »

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w Centrum Integracji Społecznej w Dębicy

Opublikowano

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w Centrum Integracji Społecznej w Dębicy

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (powoływanego dalej: RODO) informujemy, że:

 

 1. Podstawowym celem RODO jest ochrona podstawowych praw i wolności osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych.
 2. Administratorem danych osobowych jest Centrum Integracji Społecznej w Dębicy, ul. Brzegowa 42, 39-200 Dębica.
 3. Przetwarzamy dane osobowe, w szczególności na podstawie: wyrażonej zgody osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), w związku z wiążącą nas umową (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), aby dopełnić obowiązków, które wynikają z przepisów prawa związanych z zakresem naszej działalności (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
 4. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących praw można otrzymać bezpośrednio w toku realizacji spraw.
 5. Masz prawo do:
 • uzyskania dostępu do swoich danych,
 • zażądania sprostowania swoich danych osobowych,
 • przenoszenia danych,
 • wniesienia sprzeciwu,
 • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, jeżeli przepisy prawa, na podstawie, których dane są przetwarzane, będą na to pozwalać.
 1. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych możesz kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych e-mail: inspektor.odo@onet.pl.
 2. Wnioski w sprawie realizacji praw dotyczących danych osobowych można złożyć:
 • osobiście w siedzibie CIS,
 • elektronicznie na adres: cis.debica@gmail.com,
 • listownie na adres: Centrum Integracji Społecznej w Dębicy, ul. Brzegowa 42, 39-200 Dębica
 1. W przypadku uznania, że prawa w zakresie ochrony danych osobowych zostały przez nas naruszone można wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).