Prace porządkowe -Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy.

Opublikowano

Uczestnicy zajęć reintegracji zawodowej i społecznej Centrum Integracji Społecznej w Dębicy, kolejny raz zajęli się porządkowaniem i pielęgnacją terenu wokół siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy.

Czytaj więcej… »

Czyste znaki drogowe to nasze bezpieczeństwo. PAMIĘTAJMY O TYM !!!

Opublikowano Zaaktualizowano

Uczestnicy Centrum Integracji Społecznej w Dębicy w ramach swoich zajęć wykonali prace polegające na usunięciu graffiti, niepotrzebnych naklejek i zanieczyszczeń ze znaków drogowych, parkomatów we wskazanych miejscach w mieście.

Czytaj więcej… »

Centrum Integracji Społecznej w Dębicy w Polskim Radiu Rzeszów.

Opublikowano

Centrum Integracji Społecznej w Dębicy było kolejnym bohaterem cyklu audycji „Wszechobecna ekonomia społeczna” w Polskim Radiu Rzeszów. Zapraszamy do wysłuchania.

https://radio.rzeszow.pl/audycje/centrum-integracji-spolecznej-w-debicy-szacunek-godnosc-i-poczucie-wlasnej-wartosci

Porządkowanie miejsc pamięci.

Opublikowano Zaaktualizowano

Uczestnicy warsztatu gospodarczego w ramach zajęć reintegracji zawodowej dbają o porządek i estetykę miejsc pamięci. Wszystkie prace prowadzone są systematycznie. Dbamy o pamięć o historii, której jesteśmy częścią. Na zdjęciach poniżej przygotowania przed uroczystością 79 rocznicy likwidacji żydowskiego getta w Dębicy, Mogiła Pomordowanych Żydów przy ul. 23 Sierpnia w Dębicy oraz Obelisk upamiętniający rodzinę Mikołajkowów. Chcielibyśmy podziękować pracownikom Wydziału Infrastruktury Miejskiej w Dębicy, którzy nadzorują naszą pracę, jednocześnie doceniając nasz wysiłek a wszystko w atmosferze wzajemnego zrozumienia i życzliwości , której tak bardzo brakuje. DZIĘKUJEMY !

Czytaj więcej… »

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie serdecznie zaprasza do udziału w konkursie pn.: „Podkarpacki Lider Ekonomii Społecznej”.

Opublikowano Zaaktualizowano

Konkurs skierowany jest do przedsiębiorstw społecznych, zakładów aktywności zawodowej, jednostek samorządu terytorialnego, podmiotów o charakterze reintegracyjnym oraz osób fizycznych zaangażowanych w rozwój ekonomii społecznej w województwie podkarpackim.

Inicjatorem i organizatorem Konkursu jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
w Rzeszowie a jego celem jest wyróżnienie przedsiębiorstw i podmiotów ekonomii społecznej, animatorów działających w obszarze ekonomii społecznej i samorządów wspierających ten obszar.

Konkurs prowadzony jest w następujących w kategoriach:

Kategoria I. „Podkarpacki Lider Ekonomii Społecznej”

Zgłaszane w tej kategorii mogą być zarejestrowane w województwie podkarpackim podmioty prowadzące działalność gospodarczą od co najmniej 24 miesięcy (liczone do dnia składania aplikacji w Konkursie): organizacje pozarządowe prowadzące działalność gospodarczą lub odpłatną działalność pożytku publicznego, spółdzielnie inwalidów i niewidomych, spółdzielnie socjalne, zakłady pracy chronionej, zakłady aktywności zawodowej, spółki kapitałowe oraz podmioty działające w innych formach prawnych, pod warunkiem posiadania aktualnego statusu przedsiębiorstwa społecznego (figurujące na liście przedsiębiorstw społecznych).

Kategoria II. „Samorząd przyjazny ekonomii społecznej”

Zgłaszane w tej kategorii mogą być gminy i powiaty z województwa podkarpackiego wspierające rozwój i upowszechnianie ekonomii społecznej w województwie podkarpackim.

Kategoria III. „Animator ekonomii społecznej” (osoba fizyczna)

Zgłaszane mogą być osoby w szczególny sposób zaangażowane w działania na rzecz wsparcia  i rozwoju ekonomii społecznej w województwie podkarpackim.

Kategoria IV. „Podkarpacki Lider Reintegracji Społecznej” 

Zgłaszane mogą być podmioty ekonomii społecznej o charakterze reintegracyjnym za działalność aktywizacyjną: kluby integracji społecznej, centra integracji społecznej, warsztaty terapii zajęciowej.

Jest to 6 edycja Konkursu, ma charakter otwarty a udział w nim jest bezpłatny. W Konkursie przewidziano nagrody finansowe.

Wszystkich zainteresowanych proszę o zapoznanie się z Regulaminem oraz wypełnienie formularza zgłoszeniowego (odpowiedniego do danej kategorii Konkursu) dostępnego na stronie www.es.rops.rzeszow.pl  i przesłanie na adres a.guzior@rops.rzeszow.pl lub pocztą tradycyjną na adres ul. Hetmańska 9, 35-045 Rzeszów

Na zgłoszenia czekamy do 31.08.2021 r.

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się podczas IV Podkarpackiego Forum Ekonomii Społecznej.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 17 850 79 23.

Konkurs organizowany jest w ramach projektu „Koordynacja sektora ekonomii społecznej
w województwie podkarpackim w latach 2020-2022”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WP na lata 2014-2020.

Prace porządkowe wokół sklepu NEONET w Dębicy.

Opublikowano

Kolejnym zleceniem zrealizowanym przez uczestników Centrum Integracji Społecznej było wykonanie prac porządkowych wokół sklepu NEONET w Dębicy. Prace polegały na wykoszeniu trawy, uporządkowaniu parkingów i chodników , obcięciu żywopłotu oraz usunięciu chwastów i przerostów wokół sklepu.

Czytaj więcej… »

Informacja.

Opublikowano

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 5/2020 Kierownika Centrum Integracji Społecznej w Dębicy z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie terminów dodatkowych dni wolnych od pracy w Centrum Integracji Społecznej w Dębicy w 2021 roku, dzień 4 czerwca 2021 roku jest dniem wolnym w Centrum Integracji Społecznej w Dębicy.

Prace remontowe.

Opublikowano

W ramach prac realizowanych w warsztacie remontowo-porządkowym uczestnicy wykonują różne zlecenia m. in. pochodzące od osób prywatnych.

Przykładem mogą być prace wykonywane w ostatnim czasie przez naszych uczestników polegające na remoncie pomieszczenia gospodarczego w domu jednorodzinnym.

Czytaj więcej… »

Sezon koszenia rozpoczęty.

Opublikowano Zaaktualizowano

Uczestnicy warsztatów Centrum Integracji Społecznej w Dębicy pod nadzorem instruktora, rozpoczęli pierwsze w tym sezonie koszenie. Pielęgnacja terenów zielonych to bardzo ważny zabieg, dzięki któremu odzyskają one atrakcyjny wygląd.

Czytaj więcej… »

Centrum Integracji Społecznej w Dębicy pomocne jak zawsze …

Opublikowano

Kolejny raz uczestnicy Centrum Integracji Społecznej w Dębicy wraz z instruktorem, opróżnili 3 miejskie pojemniki na plastikowe nakrętki. Zostaną one przekazane na wskazany cel i z pewnością komuś pomogą. ZBIERAJMY NAKRĘTKI.

Czytaj więcej… »