Remont przystanku na ul. Metalowców w Dębicy.

Opublikowano Zaaktualizowano

W miesiącu październiku uczestnicy warsztatu remontowo – porządkowego, wykonywali prace związane z remontem przystanku przy ul. Metalowców.

Czytaj więcej… »

Sezon grabienia liści rozpoczęty- Mini Park na Brzegowej

Opublikowano Zaaktualizowano

W ramach warsztatu usług gospodarczych uczestnicy pod nadzorem instruktora dbają m.in. o Nasz Park.

Czytaj więcej… »

Remont przystanku na ul. Świętosława w Dębicy.

Opublikowano Zaaktualizowano

W miesiącu wrześniu warsztat remontowo-porządkowy wraz z instruktorem wyremontował przystanek na ul. Świętosława .

Czytaj więcej… »

Konkurs „PODKARPACKI LIDER EKONOMII SPOŁECZNEJ 2019”

Opublikowano

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie w ramach projektu pn. ”Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim w latach 2018-2019” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach RPO WP na lata 2014-2020, ogłasza Konkurs pn. „PODKARPACKI LIDER EKONOMII SPOŁECZNEJ 2019”.

Celem Konkursu jest promowanie i upowszechnianie ekonomii społecznej w regionie oraz wyróżnienie podmiotów, samorządów i animatorów, którzy w szczególny sposób swoimi działaniami przyczyniają się do wspierania i rozwoju ekonomii społecznej w województwie podkarpackim.

Jest to czwarta edycja Konkursu, ma on charakter otwarty a udział w nim jest bezpłatny.
W Konkursie przewidziano nagrody finansowe.

Konkurs przeprowadzany jest w następujących kategoriach:

Kategoria I. „Samorząd wspierający rozwój ekonomii społecznej w regionie”.

Zgłoszone w tej kategorii mogą być jednostki samorządu terytorialnego wspierające rozwój i upowszechnianie ekonomii społecznej w woj. podkarpackim.

Kategoria II. „Lider Ekonomii Społecznej w woj. podkarpackim w roku 2019”.

Zgłoszone w tej kategorii mogą być wszystkie podmioty ekonomii społecznej z woj. podkarpackiego zgodnie z definicją Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej do 2023 roku, działające powyżej 24 miesięcy.

Kategoria III. „Animator ekonomii społecznej roku 2019” (osoba fizyczna).

Rekomendowane mogą być osoby fizyczne wspierające rozwój i upowszechnianie ekonomii społecznej w woj. podkarpackim.

Zainteresowanych udziałem, proszę o zapoznanie się z Regulaminem Konkursu oraz wypełnienie formularza zgłoszeniowego (odpowiedniego do danej kategorii Konkursu), który należy pobrać ze strony internetowej www.es.rops.rzeszow.pl, w aktualnościach lub zakładce KONKURS „LIDER ES” i przesłanie pocztą tradycyjną na adres ul. Hetmańska 9, 35-045 Rzeszów do 13.09.2019 r.

 

Czytaj więcej… »

Prace porządkowe na Cmentarzu Wojskowym w Dębicy.

Opublikowano Zaaktualizowano

W miesiącu lipcu uczestnicy warsztatu remontowo-porządkowego wykonywali prace porządkowe na Cmentarzu Wojskowym w Dębicy. Uczestnicy skosili trawę, wyplewili oraz oczyścili pomniki z mchów. Czytaj więcej… »

Sezon Koszenia -Brzegowa

Opublikowano

W ramach warsztatu remontowo-porządkowego uczestnicy pod nadzorem instruktora  dbają m.in. o Nasz Park.

Czytaj więcej… »

Remont przystanków miejskich.

Opublikowano

Uczestnicy warsztatu usług gospodarczych oraz remontowo-porządkowego działających przy Centrum Integracji Społecznej w Dębicy przystąpili do sukcesywnego odnawiania przystanków miejskich. W najbliższym czasie wszystkie miejskie przystanki nabiorą żółto – zielonego koloru.

Czytaj więcej… »

Wymiana szyb w wiatach przystankowych.

Opublikowano

W ramach prac warsztatu usług gospodarczych, Centrum Integracji Społecznej w Dębicy, zajmuje się  między innymi naprawą zniszczonej infrastruktury przystanków miejskich.  Zdewastowane przystanki naprawiane są sukcesywni, zgodnie ze zgłaszanymi potrzebami.

Czytaj więcej… »