Wspólna inicjatywa młodzieży z dębickiego hufca pracy oraz Centrum Integracji Społecznej w Dębicy.

Opublikowano

W dniu 23.09.2020 młodzież Hufca Pracy w Dębicy wzięła udział w akcji mycia i sprzątania przystanków miejskich w Dębicy.

Nawiązano w związku z tym współpracę z Centrum Integracji Społecznej w Dębicy, które w ramach reintegracji zawodowej i społecznej, realizuje m.in. zadania powierzone przez Gminę Miasto Dębica. Wśród nich jest bieżące utrzymanie porządku i czystości na przystankach miejskich.

            Uczestnicy hufca realizują zadania prospołeczne dla środowiska w którym przebywają. Podjęli zaproponowaną inicjatywę i chętnie włączyli się do tej akcji.

            Dzięki przychylności Dyrekcji Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Dębicy, która umożliwiła chętnym uczniom wzięcie udziału w przedsięwzięciu, umyty i posprzątany został przystanek przy ul. Rzeszowskiej obok wspomnianej szkoły.

             Przeprowadzone przedsięwzięcie przyczyniło się do bezinteresownego zaangażowania młodzieży na rzecz dobra wspólnego, dzięki któremu znacznie poprawiła się estetyka miasta a zwłaszcza terenu przyległego do Zespołu Szkół Zawodowych w Dębicy.

            Wspólna inicjatywa młodzieży  i opiekunów z Hufca Pracy w Dębicy, Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Dębicy oraz  Centrum Integracji Społecznej w Dębicy pokazuje, że współpraca między różnymi instytucjami, współpraca ludzi w różnym wieku oraz z różnym doświadczeniem życiowym przynosi bardzo wymierne korzyści zarówno dla wszystkich zaangażowanych, jak i całego środowiska lokalnego.

W związku z tym, warto byłoby, aby takie młodzieżowe inicjatywy prospołeczne na stałe wpisały się w działania różnych instytucji w Dębicy. Wspólne działania przynoszą najlepsze efekty!