WZNAWIAMY DZIAŁALNOŚĆ

Opublikowano

Na podstawie pisma Wojewody Podkarpackiego S-I.6333.158.2020.AD z dnia 21.05.2020 r. Centrum Integracji Społecznej w Dębicy wznowiło zajęcia reintegracyjne dla uczestników. Funkcjonujemy wg. nowych zasad i procedur opracowanych na podstawie rekomendacji Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej dla podmiotów zatrudnienia socjalnego.