Remont Placówki Wsparcia Dziennego „Zgrana Paka” przy ul. Kraszewskiego 90 w Dębicy- wymiana wykładzin.

Opublikowano

Uczestnicy warsztatu remontowo-porządkowego pod nadzorem instruktora, wymienili wykładziny w Placówce Wsparcia Dziennego „Zgrana Paka” przy ul. Kraszewskiego 90 w Dębicy.