Prace porządkowe wokół sklepu NEONET w Dębicy.

Opublikowano

Kolejnym zleceniem zrealizowanym przez uczestników Centrum Integracji Społecznej było wykonanie prac porządkowych wokół sklepu NEONET w Dębicy. Prace polegały na wykoszeniu trawy, uporządkowaniu parkingów i chodników , obcięciu żywopłotu oraz usunięciu chwastów i przerostów wokół sklepu.