Targi Aktywnych Form Pomocy

Opublikowano Zaaktualizowano

Targi Aktywnych Form Pomocy realizowane są w ramach Programu „Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu – edycja 2011- 2015 r.”, ogłoszonego i dofinansowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

W bieżącym roku organizatorem Targów była Gmina Bystrzyca Kłodzka. Centrum Integracji Społecznej w Dębicy uczestniczyło w wyżej wymienionych Targach jako przedstawiciel „Dobrych Praktyk” z terenu województwa podkarpackiego po rekomendacji Wydziału Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie w porozumieniu z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Rzeszowie. Prezentacja dobrych praktyk polegała na zorganizowaniu stoiska wystawowego oraz przedstawieniu prezentacji multimedialnej dotyczącej działalności jednostki. Podczas Targów Aktywnych Form Pomocy wręczono również nagrody i wyróżnienia Ministra Pracy i Polityki Społecznej tytułem: „Dobra Praktyka Aktywnych Form Pomocy za 2013 rok”. W obszarze II „Gminne programy aktywizacji społeczno-zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego edycja – 2013 rok” nagrodę otrzymała Gmina Miasto Dębica. Kierownik Centrum Integracji Społecznej w Dębicy – Pani Monika Skowron odebrała nagrodę z rąk Dyrektora Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej – Pani Krystyny Wyrwickiej.