Day: 16 września 2020

Zmiana wysokości świadczenia integracyjnego.

Opublikowano Zaaktualizowano

Zgodnie z art. 15 pkt. 2 Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dodatku solidarnościowym przyznawanym w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19 (Dz. U. 2020 poz. 1068), z dniem 1 września 2020 roku:
„Wysokość zasiłku wynosi:
1) 1200 zł miesięcznie w okresie pierwszych 90 dni posiadania prawa do zasiłku;
2) 942,30zł miesięcznie w okresie kolejnych dni posiadania prawa do zasiłku.”

W związku z powyższym zmianie ulega również wysokość świadczenia integracyjnego przysługującego uczestnikom Centrum Integracji Społecznej:
• 1 mc – okres próbny (50% zasiłku) 600 zł
• kolejne miesiące – okres uczestnictwa (100% zasiłku) 1200 zł