Month: Wrzesień 2020

Remont przystanku przy ul. Świętosława w Dębicy.

Opublikowano

Uczestnicy Centrum Integracji Społecznej w Dębicy pod nadzorem instruktora zrealizowali zlecenie powierzone przez Gminę Miasta Dębica, polegające na odnowieniu przystanku miejskiego przy ul. Świętosława.

Czytaj więcej… »

Wspólna inicjatywa młodzieży z dębickiego hufca pracy oraz Centrum Integracji Społecznej w Dębicy.

Opublikowano

W dniu 23.09.2020 młodzież Hufca Pracy w Dębicy wzięła udział w akcji mycia i sprzątania przystanków miejskich w Dębicy.

Nawiązano w związku z tym współpracę z Centrum Integracji Społecznej w Dębicy, które w ramach reintegracji zawodowej i społecznej, realizuje m.in. zadania powierzone przez Gminę Miasto Dębica. Wśród nich jest bieżące utrzymanie porządku i czystości na przystankach miejskich.

            Uczestnicy hufca realizują zadania prospołeczne dla środowiska w którym przebywają. Podjęli zaproponowaną inicjatywę i chętnie włączyli się do tej akcji.

            Dzięki przychylności Dyrekcji Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Dębicy, która umożliwiła chętnym uczniom wzięcie udziału w przedsięwzięciu, umyty i posprzątany został przystanek przy ul. Rzeszowskiej obok wspomnianej szkoły.

             Przeprowadzone przedsięwzięcie przyczyniło się do bezinteresownego zaangażowania młodzieży na rzecz dobra wspólnego, dzięki któremu znacznie poprawiła się estetyka miasta a zwłaszcza terenu przyległego do Zespołu Szkół Zawodowych w Dębicy.

            Wspólna inicjatywa młodzieży  i opiekunów z Hufca Pracy w Dębicy, Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Dębicy oraz  Centrum Integracji Społecznej w Dębicy pokazuje, że współpraca między różnymi instytucjami, współpraca ludzi w różnym wieku oraz z różnym doświadczeniem życiowym przynosi bardzo wymierne korzyści zarówno dla wszystkich zaangażowanych, jak i całego środowiska lokalnego.

W związku z tym, warto byłoby, aby takie młodzieżowe inicjatywy prospołeczne na stałe wpisały się w działania różnych instytucji w Dębicy. Wspólne działania przynoszą najlepsze efekty!

Czytaj więcej… »

Wykonanie prac porządkowo – ogrodniczych: likwidacja klombów przed Urzędem Miejskim w Dębicy.

Opublikowano

W miesiącu wrześniu uczestnicy warsztatu usług gospodarczych pod nadzorem instruktora, wykonali prace porządkowo – ogrodnicze polegające na likwidacji klombów przed Urzędem Miejskim w Dębicy. Uczestnicy usunęli rośliny, krzewy, wybrali ziemię, wyrównali teren oraz zasiali trawę.

Czytaj więcej… »

Prace porządkowe przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Dębicy.

Opublikowano

W miesiącu sierpniu uczestnicy warsztatu remontowo – porządkowego oraz usług gospodarczych pod nadzorem instruktora wykonali zlecenie polegające na porządkowaniu placu wokół Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy wraz z parkingiem. Uczestnicy przycięli krzewy oraz oczyścili teren.

Czytaj więcej… »

Karczowanie prywatnej posesji.

Opublikowano

Centrum Integracji Społecznej w Dębicy zrealizowało prywatne zlecenie, które polegało na wykarczowaniu posesji. Teren został wysprzątany , usunięto samosiejki.

Czytaj więcej… »

Odnowienie tablic na nekrologi.

Opublikowano

Warsztat remontowo-porządkowy wraz z instruktorem, odnowili tablice na nekrologi. Tablice zostały oczyszczone z pinezek i odmalowane .

Czytaj więcej… »

Zmiana wysokości świadczenia integracyjnego.

Opublikowano Zaaktualizowano

Zgodnie z art. 15 pkt. 2 Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dodatku solidarnościowym przyznawanym w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19 (Dz. U. 2020 poz. 1068), z dniem 1 września 2020 roku:
„Wysokość zasiłku wynosi:
1) 1200 zł miesięcznie w okresie pierwszych 90 dni posiadania prawa do zasiłku;
2) 942,30zł miesięcznie w okresie kolejnych dni posiadania prawa do zasiłku.”

W związku z powyższym zmianie ulega również wysokość świadczenia integracyjnego przysługującego uczestnikom Centrum Integracji Społecznej:
• 1 mc – okres próbny (50% zasiłku) 600 zł
• kolejne miesiące – okres uczestnictwa (100% zasiłku) 1200 zł